Travel to Buon Don to hear the legend of Ama Kong

07/08/2019 1184 0
Cả thời tuổi trẻ tôi mê giọng hát với chất Rock rực lửa của Y Moan và Siu Black. Những “Ly cà phê Ban Mê”; “Em muốn sống bên anh trọn đời”; “Ơi M’drăk”; “Ta yêu nhau từ Ban Mê Thuột”… cháy rừng rực trong nhịp trống phách và guitar, đưa trái tim tôi bay lên những đỉnh cao nguyên lộng gió. Thế rồi lần lữa, phấn đấu mãi cũng đến được Buôn Ma Thuột – thủ phủ cà phê của cả nước.

Sample Plan