Elephant riding, canoeing on the largest lake in the Central Highlands

07/08/2019 1053 0
Đến hồ Lắk ở tỉnh Đắk Lắk, du khách có thể ngắm cảnh, khám phá cuộc sống của người dân theo nhiều cách độc đáo.

Sample Plan