Mãn nhãn ngắm đàn voi dũng mãnh Tây Nguyên

13/09/2019 839 0
Xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, là nơi có đàn voi nhà duy nhất tại Việt Nam.

Sample Plan